Deutch | Polish

gościmy


  Dzisiaj 407056        
             
  Wszystkich   751031        
statystyka
polska Polska
niemcy Niemcy
usa U.S.A  
anglia Wlk. Brytania
inne Inne
galeria

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest chorobą pierwotnie zwyrodnieniową mózgu, spowodowaną odkładaniem się w nim białek (beta amyloidu i białka tau). Postępujące stopniowo zaburzenia działania mózgu doprowadzają w efekcie do utraty pamięci, zdolności uczenia się, pojmowania, oceny sytuacji, pogorszenia umiejętności komunikacyjnych oraz zdolności do wykonywania w sposób logicznie uporządkowany złożonych, a później,w miarę postępu choroby, nawet prostych zadań.

Występuje najczęściej u osób powyżej 65 roku życia. Zdarza się jednak,że chorują na nią również osoby młodsze. Prawdopodobieństwo zachorowania zwiększa się wraz z wiekiem. Podwaja się ono co każde 5 lat (licząc od 65) i po przekroczeniu 85 lat wynosi niemal 50%. Chorują częściej kobiety. Na postęp choroby ma wpływ wykształcenie. Ludzie z niższym stopniem wykształcenia chorują częściej i proces chorobowy zachodzi u nich szybciej. Długotrwała aktywność umysłowa istotnie spowalnia proces choroby. Przebyte urazy mogą mieć wpływa na jej postęp. Także kobiety po czterdziestce, które zdecydowały się w tym wieku na ciążę, są obciążone większym ryzykiem choroby.

Należy też pamiętać,że choroby serca bądź czynniki tj. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze mogą mieć wpływ na rozwój choroby Alzheimera.

Osoby, których rodzice lub rodzeństwo chorują na Alzheimera mają większe prawdopodobieństwo zachorowania. Ryzyko u takich osób może być 2 lub nawet 3 razy większe niż u osób w rodzinie, gdzie nie odnotowano przypadku zachorowania.

W mózgu chorego dochodzi do zmniejszenia neuronów cholinergicznych, zwłaszcza w korze nowej. Zmniejsza się aktywność enzymu acetylocholinesterazy, co wpływa na działanie ważnego neuroprzekaźnika - acetylocholiny. W tej chorobie stwierdza się również zaburzenia neuroprzekaźnictwa dopaminergicznego, serotoninergicznego i GABA-ergicznego.

Choroba Alzheimera zaczyna się w sposób niezauważalny. Przebiega z różną prędkością - szybciej u osób młodych. Zwykle trwa od 5 do 12 lat.
Przebieg choroby można podzielić na trzy główne fazy: łagodną, umiarkowaną i zaawansowaną.
Początkowo występują zaburzenia pamięci. Osoba zaczyna zapominać stosunkowo świeże informacje i dzieje się to coraz częściej. Nie jest możliwe także odtworzenie takich informacji w późniejszym czasie. Chory coraz gorzej radzi sobie z obsługą instrumentów, przyrządów, gorzej jeździ samochodem. Pojawiają się problemy z przygotowaniem posiłków. Osoby chore mogą mieć huśtawki nastroju ze spokojnego do nawet silnej złości bez jakiejkolwiek wyraźnej przyczyny.

W późniejszym okresie pacjent ma już wyraźne zaburzenia pamięci, zarówno świeżej, jak i odległej. Z czasem osoby chore mogą gubić się, np. na własnym osiedlu mieszkaniowym i nie wiedzieć jak się tam znalazły i jak wrócić do domu. Pojawiają się problemy z językiem - to głównie zapominanie różnych słów i zastępowanie ich innymi, mniej trafnymi, przez co wypowiedzi mówione bądź też pisane są trudne do zrozumienia. Osoba chora może ubierać się nieodpowiednio do warunków atmosferycznych( za ciepło w upalny dzień lub zbyt lekko w dzień chłodniejszy). Często zdarza się umieszczanie różnych rzeczy w różnych, dziwnych miejscach. Nasilają się objawy lękowe, depresyjne. Występują też zaburzenia zachowania: pobudzenie, agresja, reakcja gniewliwa. Czasem pojawiają się objawy psychotyczne - urojenia, omamy. Zauważalne są też zmiany w osobowości. Najczęściej są to zachowania pasywne: utrata pasji, zainteresowań, wycofanie się, następnie zachowania nieodpowiednie: niedostosowanie społeczne, brak zahamowań, postawa roszczeniowa. Osoby chore mogą nagle stać się bojaźliwe, podejrzliwe lub nazbyt uzależnione od członków swojej rodziny.

W zaawansowanej chorobie pacjent nie jest w stanie nikogo rozpoznać, wypowiada pojedyncze słowa, czasem w ogóle nie mówi. Prawie cały czas spędza w łóżku, nie jest w stanie samodzielnie egzystować. Nie trzyma stolca, ani moczu. Pojawiają się uogólnione i ogniskowe objawy neurologiczne.

Śmierć następuje na skutek powikłań pozamózgowych, najczęściej jest to zapalenie płuc.

Znane obecnie metody leczenia mają charakter wyłącznie objawowy. Stosowane są leki, które to mają na celu poprawę w zakresie funkcji poznawczych- inhibitory cholinesterazy czy memantyna, jak i inne leki działające na poszczególne objawy towarzyszące otępieniu, tj. leki uspokajające i nasenne, przeciwpsychotyczne czy przeciwdepresyjne.
 

Strona główna Historia budynku Galerie Zamówienia Publiczne Ogłoszenia Napisz do Nas