Deutch | Polish

gościmy


  Dzisiaj 407038        
             
  Wszystkich   751013        
statystyka
polska Polska
niemcy Niemcy
usa U.S.A  
anglia Wlk. Brytania
inne Inne
galeria

Biomarkery

Nowe możliwości diagnostyczne choroby Alzheimera

 

 

 

Biomarkery w diagnostyce choroby Alzheimera.

 

Markery: β-amyloid (1-42, 1-40), białko T- Tau i białko P- Tau są używane do diagnostyki choroby Alzheimera w wielu krajach ( np. w Niemczech rutynowa diagnostyka). W Polsce badanie to nie jest jeszcze oszacowaną przez NFZ procedurą badawczą mimo , że zalecaną przez expertów w przypadkach wczesnych i trudnych diagnostycznie Wg. publikowanych danych:

  • badanie biomarkerów pozwalają na rozpoznanie AD poprzez potwierdzenie biochemicznego , neurozwyrodnieniowego procesu alzheimerowskiego- toczącego się w mózgowiu ( kumulacja białka β- amyloidu i tau stanowi podstawową zmianę patologiczną oun)

  • wykonanie badania tych 4 markerów pozwala na rozpoznanie AD z czułością i swoistością szacowaną na 97%.

  • diagnostyka ta pozwala na różnicowanie innych schorzeń, np. bardzo wysokie białko T- Tau przy ujemnych pozostałych markerach jest typowe dla choroby Huntingtona

  • badanie to pozwala na prawidłowe rozpoznanie AD w sytuacji współistnienia innych schorzeń upośledzających sprawność poznawczą np. niedoczynności tarczycy, alkoholizmu, choroby nowotworowej, zaburzeń metabolicznych ( niewydolność nerek, wątroby) i wielu innych. Współistnienie schorzeń u osób w podeszłym wieku jest bardzo częste, a kryteria kliniczne bez biomarkerów pozwalają na rozpoznanie AD po wykluczeniu innych schorzeń powodujących otępienie!

  • biomarkery mogą ułatwić rozpoznanie w sytuacji występowania objawów psychiatrycznych ( gdy pacjent ma depresję lub objawy psychotyczne czy zaburzenia świadomości ) , czyli u osób gdzie nie można przeprowadzić badania neuropsychologicznego. Objawy psychiatryczne, w różnym co prawda nasileniu, występują do 70 % chorych z AD.

  • biomarkery pozwalają na bardzo wczesne rozpoznanie - co ma szczególne znaczenie w sytuacji zawansowanych prac nad stworzeniem leków mogących modyfikować przebieg choroby przy wczesnym ich zastosowaniu.

Obecnie Ośrodek dysponuje Laboratorium do oznaczania biomarkerów choroby Alzheimera ( białka Aβ 42, Aβ 40, T-tau, i P-tau) . Ma wypracowane procedury badania , wyznaczone normy, system kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
 

Strona główna Historia budynku Galerie Zamówienia Publiczne Ogłoszenia Napisz do Nas