Deutch | Polish

gościmy


  Dzisiaj 407057        
             
  Wszystkich   751032        
statystyka
polska Polska
niemcy Niemcy
usa U.S.A  
anglia Wlk. Brytania
inne Inne
galeria

Przetargi

Archiwum ogłoszeń

1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I WORKÓW NA ŚMIECI

2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

3. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI PRALNICZE

4. Adaptacja istniejących pomieszczeń na sale pacjentów

5. Informacja o wyborze oferty na dostawę produktów leczniczych

6. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - LEKI

7. Informacja o wyborze oferty na olej

8. Przetarg - dostawa oleju opałowego lekkiego.

9. Informacja o wyborze oferty na olej

10. Informacja o wyborze...

11. Przetarg - dostawa oleju opałowego lekkiego.

12. Przetarg - dostawa produktów leczniczych.

13. Usługi w zakresie codziennego przygotowywania i dostarczania wyżywienia dla pacjentów Ośrodka – catering

14. Usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów

15. Dostawa produktów leczniczych

16. Przetarg na dostawę OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

17. INFORMACJI o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę czytnika i płuczki mikropłytek

18. Przetrag nieograniczony na dostawę automatycznego czytnika i płuczki do mikrtopłytek

19. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów leczniczych

20. Numer ogłoszenia: 27169 - 2012

21. test

22. INFORMACJI o wyborze najkorzystniejszej oferty

23. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego

24. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów leczniczych.

25. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego

26. Przetarg niegraniczony na dostawę produktów leczniczych

27. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego

28. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju.

29. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę produktów leczniczych.

30. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawe produktów leczniczych

31. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego

32. Dostawa oleju opałowego lekkiego

33. Dostawa produktów leczniczych

34. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę produktów leczniczych wg 2 części

35. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej

36. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

37. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na olej

38. Przetarg nieograniczone na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej

39. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi prawnicze

40. dotyczy : postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego.

41. Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych wg 2 części SIWZ

42. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego SIWZ

43. Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych wg 2 części SIWZ

44. Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych

45. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawa energii elektrycznej

46. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego

47. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego

48. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego

49. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na produkty lecznicze

50. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju

51. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę nabiału

52. Rozstrzygnięcie postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa, wędli, drobiu i podrobów

53. Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych wg. 4 części

54. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego

55. Przetarg nieograniczony na dostawę dostawa mięsa, wędlin, drobiu i podrobów

56. Przetarg nieograniczony na dostawę nabiału

57. Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych wg. 4 części

58. Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej reki na usługi prawnicze.